מה הפירוש של ראשוני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה ראשוני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של ראשוני בתשחץ הוא :

קמאי; טרומי

מילות מפתח: ראשוני , ראשוני בתשחץ

מה הפירוש של קדמון, ראשוני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קדמון, ראשוני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קדמון, ראשוני בתשחץ הוא :

היולי

מילות מפתח: קדמון, ראשוני , קדמון, ראשוני בתשחץ

מה הפירוש של קדמוני, ראשוני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קדמוני, ראשוני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קדמוני, ראשוני בתשחץ הוא :

היולני

מילות מפתח: קדמוני, ראשוני , קדמוני, ראשוני בתשחץ

מה הפירוש של יסודי, ראשוני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יסודי, ראשוני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יסודי, ראשוני בתשחץ הוא :

אלמנטרי

מילות מפתח: יסודי, ראשוני , יסודי, ראשוני בתשחץ