מה הפירוש של צבר, אסף בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צבר, אסף זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צבר, אסף בתשחץ הוא :

אגר

מילות מפתח: צבר, אסף , צבר, אסף בתשחץ

מה הפירוש של אסף, צבר בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אסף, צבר זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אסף, צבר בתשחץ הוא :

אגר

מילות מפתח: אסף, צבר , אסף, צבר בתשחץ