מה הפירוש של ריק, עזוב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה ריק, עזוב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של ריק, עזוב בתשחץ הוא :

שומם

מילות מפתח: ריק, עזוב , ריק, עזוב בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, עזוב , עזוב תשחץ , ריק , תשחץ

מה הפירוש של עזוב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עזוב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עזוב בתשחץ הוא :

נטוש

מילות מפתח: עזוב , עזוב בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, עזוב , עזוב תשחץ , תשחץ

מה הפירוש של בודד, עזוב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה בודד, עזוב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של בודד, עזוב בתשחץ הוא :

גלמוד

מילות מפתח: בודד, עזוב , בודד, עזוב בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, בודד , עזוב , עזוב תשחץ , תשחץ