מה הפירוש של עוקץ, חוד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עוקץ, חוד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עוקץ, חוד בתשחץ הוא :

צנין

מילות מפתח: עוקץ, חוד , עוקץ, חוד בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, חוד , חוד תשחץ , עוקץ , תשחץ

מה הפירוש של עוקץ, מרגיז בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עוקץ, מרגיז זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עוקץ, מרגיז בתשחץ הוא :

מקנטר

מילות מפתח: עוקץ, מרגיז , עוקץ, מרגיז בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, מרגיז , מרגיז תשחץ , עוקץ , תשחץ

מה הפירוש של לועג, עוקץ בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לועג, עוקץ זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לועג, עוקץ בתשחץ הוא :

מקנטר

מילות מפתח: לועג, עוקץ , לועג, עוקץ בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, לועג , עוקץ , עוקץ תשחץ , תשחץ