מה הפירוש של ראוי, מתאים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה ראוי, מתאים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של ראוי, מתאים בתשחץ הוא :

יאות

מילות מפתח: ראוי, מתאים , ראוי, מתאים בתשחץ

מה הפירוש של מתאים, הולם בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתאים, הולם זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתאים, הולם בתשחץ הוא :

יאה; ראוי

מילות מפתח: מתאים, הולם , מתאים, הולם בתשחץ

מה הפירוש של מתאים, נאות בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתאים, נאות זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתאים, נאות בתשחץ הוא :

הולם

מילות מפתח: מתאים, נאות , מתאים, נאות בתשחץ

מה הפירוש של מתאים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתאים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתאים בתשחץ הוא :

יאה

מילות מפתח: מתאים , מתאים בתשחץ