מה הפירוש של עול, מעמסה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עול, מעמסה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עול, מעמסה בתשחץ הוא :

נטל

מילות מפתח: עול, מעמסה , עול, מעמסה בתשחץ

מה הפירוש של נטל, מעמסה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נטל, מעמסה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נטל, מעמסה בתשחץ הוא :

משא

מילות מפתח: נטל, מעמסה , נטל, מעמסה בתשחץ

מה הפירוש של מעמסה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מעמסה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מעמסה בתשחץ הוא :

נטל

מילות מפתח: מעמסה , מעמסה בתשחץ

מה הפירוש של מעמסה, עול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מעמסה, עול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מעמסה, עול בתשחץ הוא :

נטל

מילות מפתח: מעמסה, עול , מעמסה, עול בתשחץ