מה הפירוש של מפגע, מכשול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מפגע, מכשול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מפגע, מכשול בתשחץ הוא :

פגע רע

מילות מפתח: מפגע, מכשול , מפגע, מכשול בתשחץ

מה הפירוש של מכשול, תקלה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מכשול, תקלה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מכשול, תקלה בתשחץ הוא :

אבן נגף

מילות מפתח: מכשול, תקלה , מכשול, תקלה בתשחץ

מה הפירוש של מכשול, פגע בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מכשול, פגע זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מכשול, פגע בתשחץ הוא :

מוקש

מילות מפתח: מכשול, פגע , מכשול, פגע בתשחץ

מה הפירוש של מכשול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מכשול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מכשול בתשחץ הוא :

נגף

מילות מפתח: מכשול , מכשול בתשחץ