אינו עולה בקנה אחד, מנוגד | לא עלה בקנה אחד תשבץ | לא עלו בקנה אחד

תשובה 2 אותיות:
תשובה 3 אותיות: סתר
תשובה 4 אותיות: סותר, סתרו
תשובה 5 אותיות:
תשובה 6 אותיות:
תשובה 7 אותיות:
תשובה (מיוחד מ-8 אותיות):