מה הפירוש של מצב, אופן, דרך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מצב, אופן, דרך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מצב, אופן, דרך בתשחץ הוא :

מודוס

מילות מפתח: מצב, אופן, דרך , מצב, אופן, דרך בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, אופן , דרך , דרך תשחץ , מצב , תשחץ

מה הפירוש של דרך, מעך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך, מעך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך, מעך בתשחץ הוא :

רמס

מילות מפתח: דרך, מעך , דרך, מעך בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, דרך , מעך , מעך תשחץ , תשחץ

מה הפירוש של דרך, מסלול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך, מסלול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך, מסלול בתשחץ הוא :

נתיב

מילות מפתח: דרך, מסלול , דרך, מסלול בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, דרך , מסלול , מסלול תשחץ , תשחץ

מה הפירוש של דרך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך בתשחץ הוא :

אופן

מילות מפתח: דרך , דרך בתשחץ

חיפוש פירוש נוסף :
, דרך , דרך תשחץ , תשחץ