מה הפירוש של מצב, אופן, דרך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מצב, אופן, דרך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מצב, אופן, דרך בתשחץ הוא :

מודוס

מילות מפתח: מצב, אופן, דרך , מצב, אופן, דרך בתשחץ

מה הפירוש של דרך, מעך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך, מעך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך, מעך בתשחץ הוא :

רמס

מילות מפתח: דרך, מעך , דרך, מעך בתשחץ

מה הפירוש של דרך, מסלול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך, מסלול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך, מסלול בתשחץ הוא :

נתיב

מילות מפתח: דרך, מסלול , דרך, מסלול בתשחץ