דפנסיבי

דפנסיבי בתשחץ :

הגנתי

חיפוש פירוש נוסף :
, דפנסיבי