מה הפירוש של בודד, עזוב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה בודד, עזוב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של בודד, עזוב בתשחץ הוא :

גלמוד

מילות מפתח: בודד, עזוב , בודד, עזוב בתשחץ

מה הפירוש של בודד, גלמוד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה בודד, גלמוד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של בודד, גלמוד בתשחץ הוא :

ערירי

מילות מפתח: בודד, גלמוד , בודד, גלמוד בתשחץ

מה הפירוש של בודד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה בודד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של בודד בתשחץ הוא :

יחיד; גלמוד; ערירי

מילות מפתח: בודד , בודד בתשחץ