מה הפירוש של שתק בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתק זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתק בתשחץ הוא :

מילא פיו במים

מילות מפתח: שתק , שתק בתשחץ

מה הפירוש של שרת מחשבים מרכזי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שרת מחשבים מרכזי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שרת מחשבים מרכזי בתשחץ הוא :

סרבר

מילות מפתח: שרת מחשבים מרכזי , שרת מחשבים מרכזי בתשחץ

מה הפירוש של ששתה במידה מספקת בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה ששתה במידה מספקת זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של ששתה במידה מספקת בתשחץ הוא :

רווי

מילות מפתח: ששתה במידה מספקת , ששתה במידה מספקת בתשחץ

מה הפירוש של שתה, גמע בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתה, גמע זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתה, גמע בתשחץ הוא :

לעע

מילות מפתח: שתה, גמע , שתה, גמע בתשחץ

מה הפירוש של שתו די צרכם בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתו די צרכם זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתו די צרכם בתשחץ הוא :

רוו

מילות מפתח: שתו די צרכם , שתו די צרכם בתשחץ

מה הפירוש של שתו מספיק בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתו מספיק זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתו מספיק בתשחץ הוא :

רוו

מילות מפתח: שתו מספיק , שתו מספיק בתשחץ

מה הפירוש של שתול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתול בתשחץ הוא :

נטוע

מילות מפתח: שתול , שתול בתשחץ

מה הפירוש של שתול! בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתול! זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתול! בתשחץ הוא :

טע

מילות מפתח: שתול! , שתול! בתשחץ

מה הפירוש של שתיל בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה שתיל זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של שתיל בתשחץ הוא :

נטע

מילות מפתח: שתיל , שתיל בתשחץ