מה הפירוש של קשר קורבן לפני העלאתו בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר קורבן לפני העלאתו זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר קורבן לפני העלאתו בתשחץ הוא :

עקד

מילות מפתח: קשר קורבן לפני העלאתו , קשר קורבן לפני העלאתו בתשחץ

מה הפירוש של קשר שאינו מיני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר שאינו מיני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר שאינו מיני בתשחץ הוא :

אפלטוני

מילות מפתח: קשר שאינו מיני , קשר שאינו מיני בתשחץ

מה הפירוש של קתדרה בפריס בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קתדרה בפריס זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קתדרה בפריס בתשחץ הוא :

נוטרדם

מילות מפתח: קתדרה בפריס , קתדרה בפריס בתשחץ

מה הפירוש של קתטר בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קתטר זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קתטר בתשחץ הוא :

צנתר

מילות מפתח: קתטר , קתטר בתשחץ

מה הפירוש של קשה הבנה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשה הבנה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשה הבנה בתשחץ הוא :

רפה שכל

מילות מפתח: קשה הבנה , קשה הבנה בתשחץ

מה הפירוש של קשר משפחתי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר משפחתי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר משפחתי בתשחץ הוא :

יוחסין

מילות מפתח: קשר משפחתי , קשר משפחתי בתשחץ

מה הפירוש של קשה לתפיסה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשה לתפיסה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשה לתפיסה בתשחץ הוא :

חמקמק

מילות מפתח: קשה לתפיסה , קשה לתפיסה בתשחץ

מה הפירוש של קשר נצחי ועמוק בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר נצחי ועמוק זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר נצחי ועמוק בתשחץ הוא :

ברית דמים

מילות מפתח: קשר נצחי ועמוק , קשר נצחי ועמוק בתשחץ

מה הפירוש של קשה עורף בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשה עורף זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשה עורף בתשחץ הוא :

עיקש

מילות מפתח: קשה עורף , קשה עורף בתשחץ