מה הפירוש של קשר קורבן לפני העלאתו בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר קורבן לפני העלאתו זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר קורבן לפני העלאתו בתשחץ הוא :

עקד

מילות מפתח: קשר קורבן לפני העלאתו , קשר קורבן לפני העלאתו בתשחץ

מה הפירוש של קשר שאינו מיני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר שאינו מיני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר שאינו מיני בתשחץ הוא :

אפלטוני

מילות מפתח: קשר שאינו מיני , קשר שאינו מיני בתשחץ

מה הפירוש של קתדרה בפריס בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קתדרה בפריס זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קתדרה בפריס בתשחץ הוא :

נוטרדם

מילות מפתח: קתדרה בפריס , קתדרה בפריס בתשחץ

מה הפירוש של קתטר בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קתטר זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קתטר בתשחץ הוא :

צנתר

מילות מפתח: קתטר , קתטר בתשחץ

מה הפירוש של קשה עורף בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשה עורף זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשה עורף בתשחץ הוא :

עיקש

מילות מפתח: קשה עורף , קשה עורף בתשחץ

מה הפירוש של קשר עניבה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשר עניבה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשר עניבה בתשחץ הוא :

לולאה

מילות מפתח: קשר עניבה , קשר עניבה בתשחץ

מה הפירוש של קשור בחום בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשור בחום זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשור בחום בתשחץ הוא :

תרמי

מילות מפתח: קשור בחום , קשור בחום בתשחץ

מה הפירוש של קשור בנושאים מטרידים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשור בנושאים מטרידים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשור בנושאים מטרידים בתשחץ הוא :

מקברי

מילות מפתח: קשור בנושאים מטרידים , קשור בנושאים מטרידים בתשחץ

מה הפירוש של קשור למשמעת מילים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה קשור למשמעת מילים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של קשור למשמעת מילים בתשחץ הוא :

סמנטי

מילות מפתח: קשור למשמעת מילים , קשור למשמעת מילים בתשחץ