מה הפירוש של צריף בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צריף זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צריף בתשחץ הוא :

בקתה

מילות מפתח: צריף , צריף בתשחץ

מה הפירוש של צרכי מחיה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צרכי מחיה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צרכי מחיה בתשחץ הוא :

פרנסה

מילות מפתח: צרכי מחיה , צרכי מחיה בתשחץ

מה הפירוש של צער רב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צער רב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צער רב בתשחץ הוא :

יגון

מילות מפתח: צער רב , צער רב בתשחץ

מה הפירוש של צרמוניה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צרמוניה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צרמוניה בתשחץ הוא :

טקס

מילות מפתח: צרמוניה , צרמוניה בתשחץ

מה הפירוש של צפוי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צפוי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צפוי בתשחץ הוא :

חזוי

מילות מפתח: צפוי , צפוי בתשחץ

מה הפירוש של צרף חומרים שונים ליצירת ישות אחת מורכבת בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צרף חומרים שונים ליצירת ישות אחת מורכבת זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צרף חומרים שונים ליצירת ישות אחת מורכבת בתשחץ הוא :

סנתז

מילות מפתח: צרף חומרים שונים ליצירת ישות אחת מורכבת , צרף חומרים שונים ליצירת ישות אחת מורכבת בתשחץ

מה הפירוש של צפצפה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צפצפה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צפצפה בתשחץ הוא :

משרוקית

מילות מפתח: צפצפה , צפצפה בתשחץ

מה הפירוש של צרפתי קדום בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צרפתי קדום זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צרפתי קדום בתשחץ הוא :

גאלי

מילות מפתח: צרפתי קדום , צרפתי קדום בתשחץ

מה הפירוש של צפרדע בחבובות בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צפרדע בחבובות זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צפרדע בחבובות בתשחץ הוא :

קרמיט

מילות מפתח: צפרדע בחבובות , צפרדע בחבובות בתשחץ

מה הפירוש של צץ פתאום בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה צץ פתאום זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של צץ פתאום בתשחץ הוא :

גח

מילות מפתח: צץ פתאום , צץ פתאום בתשחץ