מה הפירוש של עבד סיפור להצגה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עבד סיפור להצגה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עבד סיפור להצגה בתשחץ הוא :

המחיז

מילות מפתח: עבד סיפור להצגה , עבד סיפור להצגה בתשחץ

מה הפירוש של עבדו של אברהם רבינו בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עבדו של אברהם רבינו זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עבדו של אברהם רבינו בתשחץ הוא :

אליעזר

מילות מפתח: עבדו של אברהם רבינו , עבדו של אברהם רבינו בתשחץ