מה הפירוש של עשרת אלפים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשרת אלפים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשרת אלפים בתשחץ הוא :

רבוא

מילות מפתח: עשרת אלפים , עשרת אלפים בתשחץ

מה הפירוש של עשתה חורים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשתה חורים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשתה חורים בתשחץ הוא :

ניקבה

מילות מפתח: עשתה חורים , עשתה חורים בתשחץ

מה הפירוש של עתונאי ישראלי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עתונאי ישראלי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עתונאי ישראלי בתשחץ הוא :

ברנע

מילות מפתח: עתונאי ישראלי , עתונאי ישראלי בתשחץ

מה הפירוש של עשייה שיש בה חידוש בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשייה שיש בה חידוש זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשייה שיש בה חידוש בתשחץ הוא :

יצירה

מילות מפתח: עשייה שיש בה חידוש , עשייה שיש בה חידוש בתשחץ

מה הפירוש של עשיית בד מחוטים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשיית בד מחוטים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשיית בד מחוטים בתשחץ הוא :

אריגה

מילות מפתח: עשיית בד מחוטים , עשיית בד מחוטים בתשחץ

מה הפירוש של עשיית חור קטן בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשיית חור קטן זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשיית חור קטן בתשחץ הוא :

ניקוב

מילות מפתח: עשיית חור קטן , עשיית חור קטן בתשחץ

מה הפירוש של עשיר בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשיר זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשיר בתשחץ הוא :

גביר

מילות מפתח: עשיר , עשיר בתשחץ

מה הפירוש של עשיר בצבעים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשיר בצבעים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשיר בצבעים בתשחץ הוא :

רבגוני

מילות מפתח: עשיר בצבעים , עשיר בצבעים בתשחץ

מה הפירוש של עשב רע בשדות בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה עשב רע בשדות זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של עשב רע בשדות בתשחץ הוא :

חילף; לחך

מילות מפתח: עשב רע בשדות , עשב רע בשדות בתשחץ