מה הפירוש של נתקל במחסום או מכשול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתקל במחסום או מכשול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתקל במחסום או מכשול בתשחץ הוא :

עלה על שרטון

מילות מפתח: נתקל במחסום או מכשול , נתקל במחסום או מכשול בתשחץ

מה הפירוש של נתקף פחד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתקף פחד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתקף פחד בתשחץ הוא :

נבהל

מילות מפתח: נתקף פחד , נתקף פחד בתשחץ

מה הפירוש של נתקף פחד פתאומי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתקף פחד פתאומי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתקף פחד פתאומי בתשחץ הוא :

נבהל

מילות מפתח: נתקף פחד פתאומי , נתקף פחד פתאומי בתשחץ

מה הפירוש של נתרושש כליל בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתרושש כליל זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתרושש כליל בתשחץ הוא :

בא עד ככר לחם

מילות מפתח: נתרושש כליל , נתרושש כליל בתשחץ

מה הפירוש של נתרן פחמתי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתרן פחמתי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתרן פחמתי בתשחץ הוא :

נתר

מילות מפתח: נתרן פחמתי , נתרן פחמתי בתשחץ

מה הפירוש של נתן אמתלה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתן אמתלה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתן אמתלה בתשחץ הוא :

תרץ

מילות מפתח: נתן אמתלה , נתן אמתלה בתשחץ

מה הפירוש של נתן הסברים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתן הסברים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתן הסברים בתשחץ הוא :

נימק

מילות מפתח: נתן הסברים , נתן הסברים בתשחץ

מה הפירוש של נתן חוות דעת חיובית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתן חוות דעת חיובית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתן חוות דעת חיובית בתשחץ הוא :

המליץ

מילות מפתח: נתן חוות דעת חיובית , נתן חוות דעת חיובית בתשחץ

מה הפירוש של נתן כסף בעת קנייה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה נתן כסף בעת קנייה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של נתן כסף בעת קנייה בתשחץ הוא :

שילם

מילות מפתח: נתן כסף בעת קנייה , נתן כסף בעת קנייה בתשחץ