מה הפירוש של מתקשה להכריע בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקשה להכריע זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקשה להכריע בתשחץ הוא :

מתלבט

מילות מפתח: מתקשה להכריע , מתקשה להכריע בתשחץ

מה הפירוש של מתרחש בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתרחש זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתרחש בתשחץ הוא :

חל

מילות מפתח: מתרחש , מתרחש בתשחץ

מה הפירוש של מתקן שעשועים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן שעשועים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן שעשועים בתשחץ הוא :

קרוסלה

מילות מפתח: מתקן שעשועים , מתקן שעשועים בתשחץ

מה הפירוש של מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית בתשחץ הוא :

בליץ

מילות מפתח: מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית , מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית בתשחץ

מה הפירוש של מתקשה להחליט בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקשה להחליט זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקשה להחליט בתשחץ הוא :

מהסס

מילות מפתח: מתקשה להחליט , מתקשה להחליט בתשחץ

מה הפירוש של מתקן בפארק שעשועים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן בפארק שעשועים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן בפארק שעשועים בתשחץ הוא :

גלגל ענק

מילות מפתח: מתקן בפארק שעשועים , מתקן בפארק שעשועים בתשחץ

מה הפירוש של מתקן חשוב במכונית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן חשוב במכונית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן חשוב במכונית בתשחץ הוא :

מנוע

מילות מפתח: מתקן חשוב במכונית , מתקן חשוב במכונית בתשחץ

מה הפירוש של מתקן לאחסון כלי כתיבה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן לאחסון כלי כתיבה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן לאחסון כלי כתיבה בתשחץ הוא :

קלמר

מילות מפתח: מתקן לאחסון כלי כתיבה , מתקן לאחסון כלי כתיבה בתשחץ

מה הפירוש של מתקן להרמת משאות כבדים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן להרמת משאות כבדים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן להרמת משאות כבדים בתשחץ הוא :

קילון

מילות מפתח: מתקן להרמת משאות כבדים , מתקן להרמת משאות כבדים בתשחץ

מה הפירוש של מתקן לויסות תנועת המכוניות בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן לויסות תנועת המכוניות זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן לויסות תנועת המכוניות בתשחץ הוא :

רמזור

מילות מפתח: מתקן לויסות תנועת המכוניות , מתקן לויסות תנועת המכוניות בתשחץ