מה הפירוש של מתקן שעשועים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן שעשועים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן שעשועים בתשחץ הוא :

קרוסלה

מילות מפתח: מתקן שעשועים , מתקן שעשועים בתשחץ

מה הפירוש של מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית בתשחץ הוא :

בליץ

מילות מפתח: מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית , מתקפה צבאית פתאומית ומסיבית בתשחץ

מה הפירוש של מתקשה להחליט בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקשה להחליט זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקשה להחליט בתשחץ הוא :

מהסס

מילות מפתח: מתקשה להחליט , מתקשה להחליט בתשחץ

מה הפירוש של מתקשה להכריע בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקשה להכריע זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקשה להכריע בתשחץ הוא :

מתלבט

מילות מפתח: מתקשה להכריע , מתקשה להכריע בתשחץ

מה הפירוש של מתרחש בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתרחש זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתרחש בתשחץ הוא :

חל

מילות מפתח: מתרחש , מתרחש בתשחץ

מה הפירוש של מתקומם בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקומם זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקומם בתשחץ הוא :

מורד; מתמרד

מילות מפתח: מתקומם , מתקומם בתשחץ

מה הפירוש של מתקן מסורג לבעלי חיים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן מסורג לבעלי חיים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן מסורג לבעלי חיים בתשחץ הוא :

כלוב

מילות מפתח: מתקן מסורג לבעלי חיים , מתקן מסורג לבעלי חיים בתשחץ

מה הפירוש של מתקיים מאיסוף פריטים ישנים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקיים מאיסוף פריטים ישנים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקיים מאיסוף פריטים ישנים בתשחץ הוא :

סמרטוטר

מילות מפתח: מתקיים מאיסוף פריטים ישנים , מתקיים מאיסוף פריטים ישנים בתשחץ

מה הפירוש של מתקן בלונה פארק בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן בלונה פארק זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן בלונה פארק בתשחץ הוא :

רכבת הרים

מילות מפתח: מתקן בלונה פארק , מתקן בלונה פארק בתשחץ

מה הפירוש של מתקן במכונית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה מתקן במכונית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של מתקן במכונית בתשחץ הוא :

הגה

מילות מפתח: מתקן במכונית , מתקן במכונית בתשחץ