אינו עולה בקנה אחד, מנוגד | לא עלה בקנה אחד תשבץ | לא עלו בקנה אחד

תשובה 2 אותיות:
תשובה 3 אותיות: סתר
תשובה 4 אותיות: סותר, סתרו
תשובה 5 אותיות:
תשובה 6 אותיות:
תשובה 7 אותיות:
תשובה (מיוחד מ-8 אותיות):

מה הפירוש של לתרגיה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לתרגיה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לתרגיה בתשחץ הוא :

רדמת

מילות מפתח: לתרגיה , לתרגיה בתשחץ

מה הפירוש של לתמיד, לנצח בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לתמיד, לנצח זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לתמיד, לנצח בתשחץ הוא :

לעולם ועד, עד סוף כל הדורות

מילות מפתח: לתמיד, לנצח , לתמיד, לנצח בתשחץ

מה הפירוש של לתמיד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לתמיד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לתמיד בתשחץ הוא :

לעולם ועד, לנצח נצחים; עד סוף כל הדורות

מילות מפתח: לתמיד , לתמיד בתשחץ

מה הפירוש של לשון זרה שאינה עברית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון זרה שאינה עברית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון זרה שאינה עברית בתשחץ הוא :

לעז

מילות מפתח: לשון זרה שאינה עברית , לשון זרה שאינה עברית בתשחץ

מה הפירוש של לשעבר שרת החוץ של ישראל בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשעבר שרת החוץ של ישראל זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשעבר שרת החוץ של ישראל בתשחץ הוא :

לבני

מילות מפתח: לשעבר שרת החוץ של ישראל , לשעבר שרת החוץ של ישראל בתשחץ

מה הפירוש של לשון זרה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון זרה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון זרה בתשחץ הוא :

לעז

מילות מפתח: לשון זרה , לשון זרה בתשחץ

מה הפירוש של לשעבר מזכירת המדינה של ארה”ב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשעבר מזכירת המדינה של ארה”ב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשעבר מזכירת המדינה של ארה”ב בתשחץ הוא :

קונדוליזה רייס

מילות מפתח: לשעבר מזכירת המדינה של ארה”ב , לשעבר מזכירת המדינה של ארה”ב בתשחץ

מה הפירוש של לשון הפעמון בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון הפעמון זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון הפעמון בתשחץ הוא :

ענבל

מילות מפתח: לשון הפעמון , לשון הפעמון בתשחץ

מה הפירוש של לשעבר יו”ר התאחדות כדורגל בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשעבר יו”ר התאחדות כדורגל זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשעבר יו”ר התאחדות כדורגל בתשחץ הוא :

גברי לוי

מילות מפתח: לשעבר יו”ר התאחדות כדורגל , לשעבר יו”ר התאחדות כדורגל בתשחץ