אינו עולה בקנה אחד, מנוגד | לא עלה בקנה אחד תשבץ | לא עלו בקנה אחד

תשובה 2 אותיות:
תשובה 3 אותיות: סתר
תשובה 4 אותיות: סותר, סתרו
תשובה 5 אותיות:
תשובה 6 אותיות:
תשובה 7 אותיות:
תשובה (מיוחד מ-8 אותיות):

מה הפירוש של לתרגיה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לתרגיה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לתרגיה בתשחץ הוא :

רדמת

מילות מפתח: לתרגיה , לתרגיה בתשחץ

מה הפירוש של לתמיד, לנצח בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לתמיד, לנצח זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לתמיד, לנצח בתשחץ הוא :

לעולם ועד, עד סוף כל הדורות

מילות מפתח: לתמיד, לנצח , לתמיד, לנצח בתשחץ

מה הפירוש של לשון סורסי בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון סורסי זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון סורסי בתשחץ הוא :

ארמית

מילות מפתח: לשון סורסי , לשון סורסי בתשחץ

מה הפירוש של לשון נופל על לשון בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון נופל על לשון זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון נופל על לשון בתשחץ הוא :

קלמבור

מילות מפתח: לשון נופל על לשון , לשון נופל על לשון בתשחץ

מה הפירוש של לשון מקצועית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון מקצועית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון מקצועית בתשחץ הוא :

זרגון

מילות מפתח: לשון מקצועית , לשון מקצועית בתשחץ

מה הפירוש של לשון מדוברת באירופה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון מדוברת באירופה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון מדוברת באירופה בתשחץ הוא :

פלמית

מילות מפתח: לשון מדוברת באירופה , לשון מדוברת באירופה בתשחץ

מה הפירוש של לשון כנענית עתיקה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון כנענית עתיקה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון כנענית עתיקה בתשחץ הוא :

אוגריתית

מילות מפתח: לשון כנענית עתיקה , לשון כנענית עתיקה בתשחץ

מה הפירוש של לשון ייחודית לקבוצת אנשים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לשון ייחודית לקבוצת אנשים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לשון ייחודית לקבוצת אנשים בתשחץ הוא :

זרגון

מילות מפתח: לשון ייחודית לקבוצת אנשים , לשון ייחודית לקבוצת אנשים בתשחץ

מה הפירוש של לתמיד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה לתמיד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של לתמיד בתשחץ הוא :

לעולם ועד, לנצח נצחים; עד סוף כל הדורות

מילות מפתח: לתמיד , לתמיד בתשחץ