מה הפירוש של יתרון, מעלה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתרון, מעלה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתרון, מעלה בתשחץ הוא :

רבותא

מילות מפתח: יתרון, מעלה , יתרון, מעלה בתשחץ

מה הפירוש של יתרה מכך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתרה מכך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתרה מכך בתשחץ הוא :

אדרבא ואדרבא

מילות מפתח: יתרה מכך , יתרה מכך בתשחץ

מה הפירוש של יתרה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתרה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתרה בתשחץ הוא :

שארית

מילות מפתח: יתרה , יתרה בתשחץ

מה הפירוש של יתוש הקדחת בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתוש הקדחת זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתוש הקדחת בתשחץ הוא :

אנפלס

מילות מפתח: יתוש הקדחת , יתוש הקדחת בתשחץ

מה הפירוש של יתוש בתלמוד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתוש בתלמוד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתוש בתלמוד בתשחץ הוא :

בקה

מילות מפתח: יתוש בתלמוד , יתוש בתלמוד בתשחץ

מה הפירוש של יתוש בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתוש זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתוש בתשחץ הוא :

ברחש

מילות מפתח: יתוש , יתוש בתשחץ

מה הפירוש של יתד לקשירת אוהל בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה יתד לקשירת אוהל זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של יתד לקשירת אוהל בתשחץ הוא :

בזנט

מילות מפתח: יתד לקשירת אוהל , יתד לקשירת אוהל בתשחץ

מה הפירוש של ישראלית זוכת פרס נובל בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה ישראלית זוכת פרס נובל זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של ישראלית זוכת פרס נובל בתשחץ הוא :

עדה יונת

מילות מפתח: ישראלית זוכת פרס נובל , ישראלית זוכת פרס נובל בתשחץ

מה הפירוש של ישנוני בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה ישנוני זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של ישנוני בתשחץ הוא :

מנומנם

מילות מפתח: ישנוני , ישנוני בתשחץ