מה הפירוש של דש השרוול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דש השרוול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דש השרוול בתשחץ הוא :

כפת

מילות מפתח: דש השרוול , דש השרוול בתשחץ

מה הפירוש של דרך, מעך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך, מעך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך, מעך בתשחץ הוא :

רמס

מילות מפתח: דרך, מעך , דרך, מעך בתשחץ

מה הפירוש של דרך, מסלול בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך, מסלול זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך, מסלול בתשחץ הוא :

נתיב

מילות מפתח: דרך, מסלול , דרך, מסלול בתשחץ

מה הפירוש של דרך קיצור בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך קיצור זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך קיצור בתשחץ הוא :

קפנדריה

מילות מפתח: דרך קיצור , דרך קיצור בתשחץ

מה הפירוש של דרך פעולה מקובלת ורגילה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך פעולה מקובלת ורגילה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך פעולה מקובלת ורגילה בתשחץ הוא :

מנהג; נוהג

מילות מפתח: דרך פעולה מקובלת ורגילה , דרך פעולה מקובלת ורגילה בתשחץ

מה הפירוש של דרך פעולה מקובלת בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך פעולה מקובלת זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך פעולה מקובלת בתשחץ הוא :

מנהג

מילות מפתח: דרך פעולה מקובלת , דרך פעולה מקובלת בתשחץ

מה הפירוש של דרך סלולה בתוך העיר בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך סלולה בתוך העיר זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך סלולה בתוך העיר בתשחץ הוא :

רחוב; כביש

מילות מפתח: דרך סלולה בתוך העיר , דרך סלולה בתוך העיר בתשחץ

מה הפירוש של דרך מהירה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך מהירה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך מהירה בתשחץ הוא :

אוטוסטרדה

מילות מפתח: דרך מהירה , דרך מהירה בתשחץ

מה הפירוש של דרך ליד המכתש הקטן בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך ליד המכתש הקטן זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך ליד המכתש הקטן בתשחץ הוא :

מעלה עקרבים

מילות מפתח: דרך ליד המכתש הקטן , דרך ליד המכתש הקטן בתשחץ

מה הפירוש של דרך ומעך בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה דרך ומעך זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של דרך ומעך בתשחץ הוא :

רמס

מילות מפתח: דרך ומעך , דרך ומעך בתשחץ