מה הפירוש של גשר מעל הירדן בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשר מעל הירדן זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשר מעל הירדן בתשחץ הוא :

בנות יעקב

מילות מפתח: גשר מעל הירדן , גשר מעל הירדן בתשחץ

מה הפירוש של גשר הנתמך על עמודים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשר הנתמך על עמודים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשר הנתמך על עמודים בתשחץ הוא :

ויאדוקט

מילות מפתח: גשר הנתמך על עמודים , גשר הנתמך על עמודים בתשחץ

מה הפירוש של גשם שוטף בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשם שוטף זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשם שוטף בתשחץ הוא :

מבול; סגריר

מילות מפתח: גשם שוטף , גשם שוטף בתשחץ

מה הפירוש של גשם קפוא בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשם קפוא זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשם קפוא בתשחץ הוא :

ברד

מילות מפתח: גשם קפוא , גשם קפוא בתשחץ

מה הפירוש של גשם חזק מאוד בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשם חזק מאוד זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשם חזק מאוד בתשחץ הוא :

מבול

מילות מפתח: גשם חזק מאוד , גשם חזק מאוד בתשחץ

מה הפירוש של גשם חזק בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשם חזק זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשם חזק בתשחץ הוא :

מבול

מילות מפתח: גשם חזק , גשם חזק בתשחץ

מה הפירוש של גשום בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גשום זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גשום בתשחץ הוא :

סגרירי

מילות מפתח: גשום , גשום בתשחץ

מה הפירוש של גרפית בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גרפית זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גרפית בתשחץ הוא :

רוזנת

מילות מפתח: גרפית , גרפית בתשחץ

מה הפירוש של גרסת הדגמה של תכנת מחשב בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה גרסת הדגמה של תכנת מחשב זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של גרסת הדגמה של תכנת מחשב בתשחץ הוא :

דמו

מילות מפתח: גרסת הדגמה של תכנת מחשב , גרסת הדגמה של תכנת מחשב בתשחץ