איסוף כספים למטרה ציבורית תשחץ

פתרונות אפשריים לכל תשחץ / תשבץ:
פתרון של 5 אותיות: מגבית (איסוף כספים למטרה ציבורית), התרמה
פתרון של 2 מילים: גיוס תרומות (איסוף כסף למטרות ציבוריות)

מה הפירוש של אתר תיירותי באיטליה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר תיירותי באיטליה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר תיירותי באיטליה בתשחץ הוא :

מגדל פיזה

מילות מפתח: אתר תיירותי באיטליה , אתר תיירותי באיטליה בתשחץ

מה הפירוש של אתר שנבנה ע”י הורדוס בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר שנבנה ע”י הורדוס זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר שנבנה ע”י הורדוס בתשחץ הוא :

הרודיון

מילות מפתח: אתר שנבנה ע”י הורדוס , אתר שנבנה ע”י הורדוס בתשחץ

מה הפירוש של אתר עגינה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר עגינה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר עגינה בתשחץ הוא :

נמל

מילות מפתח: אתר עגינה , אתר עגינה בתשחץ

מה הפירוש של אתר נופש בצרפת בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר נופש בצרפת זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר נופש בצרפת בתשחץ הוא :

יר

מילות מפתח: אתר נופש בצרפת , אתר נופש בצרפת בתשחץ

מה הפירוש של אתר הנצחה בירושלים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר הנצחה בירושלים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר הנצחה בירושלים בתשחץ הוא :

יד קנדי

מילות מפתח: אתר הנצחה בירושלים , אתר הנצחה בירושלים בתשחץ

מה הפירוש של אתר היסטורי בירושלים בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר היסטורי בירושלים זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר היסטורי בירושלים בתשחץ הוא :

מגדל דוד

מילות מפתח: אתר היסטורי בירושלים , אתר היסטורי בירושלים בתשחץ

מה הפירוש של אתר ברמת הגולן בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר ברמת הגולן זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר ברמת הגולן בתשחץ הוא :

גמלא

מילות מפתח: אתר ברמת הגולן , אתר ברמת הגולן בתשחץ

מה הפירוש של אתר בעמק אילון בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר בעמק אילון זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר בעמק אילון בתשחץ הוא :

לטרון

מילות מפתח: אתר בעמק אילון , אתר בעמק אילון בתשחץ

מה הפירוש של אתר במדבר יהודה בתשחץ ?

הפעם נתייחס להגדרה אתר במדבר יהודה זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרת האתר שלנו תצליחו לסיים את התשחץ הזה .
לפי המאגר שבאתר הפירוש של אתר במדבר יהודה בתשחץ הוא :

מערת הקמח

מילות מפתח: אתר במדבר יהודה , אתר במדבר יהודה בתשחץ