מה הפירוש של תעודת ביטוח בתשחץ ?

נשאלת השאלה מה הפירוש של תעודת ביטוח בתשחץ. הביטוי תעודת ביטוח הוא ביטוי נפוץ בתשחצים ובתשבצים.
פתרון אפשרי לביטוי תעודת ביטוח בתשחץ : פוליסה. פתרונות אפשריים נוספים לביטוי תעודת ביטוח :

לחץ להצגת הפתרון

פוליסה היא מסמך בעל נוסח אחיד המכיל את פרטי ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין המבוטח. הפוליסה מגדירה את התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצוי כספי בגין נזקים שונים שייגרמו עקב סיכונים מוגדרים וקשורים למבוטח או לצד שלישי. כמו כן היא כוללת את כל החובות והזכויות של החברה ושל המבוטח, ובין היתר: גובה התשלום (הפרמיה) שישלם המבוטח, סכום הפיצוי שישולם, הגורמים שיקבלו את הפיצוי, תוקף הפוליסה, והתנאים לקיומה. לפוליסה האחידה לעיתים קיים גם נספח אישי הבוחר את תנאיה למבוטח המסוים, לבעל הפוליסה או למוטב שלה, כתלות בחישוב תשלום הפרמיה. לדוגמה: תוספת לביטוח מנהלים עבור אובדן כושר עבודה. פוליסת הביטוח נערכת על ידי אקטוארים ועל ידי יועצים משפטיים של חברות הביטוח כדי לקבוע את תנאיה על פי הפסיקה הקיימת. הפוליסה כוללת סעיפים רבים אשר לא תמיד זוכים לתשומת לב נאותה של המבוטחים, וכתוצאה מפרושים שונים של תנאיה ונספחיה מהווה מקור להתדיינויות משפטיות בין חברות ביטוח למבוטחיה.
תגיות : תעודת ביטוח בתשחץ , מה זה תעודת ביטוח בתשחץ