מה הפירוש של תנא שכונה אחר בתשחץ ?

נשאלת השאלה מה הפירוש של תנא שכונה אחר בתשחץ. הביטוי תנא שכונה אחר הוא ביטוי נפוץ בתשחצים ובתשבצים.
פתרון אפשרי לביטוי תנא שכונה אחר בתשחץ : אלישע בן אבויה. פתרונות אפשריים נוספים לביטוי תנא שכונה אחר :

לחץ להצגת הפתרון

אֱלִישָׁע בֶּן אֲבוּיָה היה אחד מהתנאים ש"שנה ופירש". בר הפלוגתא של רבי עקיבא. בן אבויה חי אחרי חורבן בית שני ובשלב מאוחר יותר של חייו הפך לאפיקורס, כפר בתורה כולה והתחבר לרומאים. בשל כך, הוא נזכר בתלמוד בכינוי "אחר". על מקור הכינוי מסופר במסכת חגיגה: מיד כשחדל לקיים מצוות, הלך לזונה. אמרה לו: וכי אינך אלישע בן אבויה? עקר צנון מערוגתו בשבת (ובכך ביצע מלאכת קוצר וחילל את השבת) ונתן לה. אמרה: אחר הוא. אמרות רבות של אלישע בן אבויה, לפני התפקרותו, פזורות ברחבי התלמוד, במסכת אבות ובאבות דרבי נתן. נכדו (בן בתו) היה התנא רבי יעקב.
תגיות : תנא שכונה אחר בתשחץ , מה זה תנא שכונה אחר בתשחץ