מה הפירוש של שף ישראלי ידוע בתשחץ ?

נשאלת השאלה מה הפירוש של שף ישראלי ידוע בתשחץ. הביטוי שף ישראלי ידוע הוא ביטוי נפוץ בתשחצים ובתשבצים.
פתרון אפשרי לביטוי שף ישראלי ידוע בתשחץ : כהן. פתרונות אפשריים נוספים לביטוי שף ישראלי ידוע :

לחץ להצגת הפתרון

כהן על פי התורה הוא יהודי מזרע אהרון שתפקידו לשמש בפולחן האל, בעיקר בעבודת בית המקדש. התורה קובעת לכהן תפקידים הייחודיים לו: הקרבת הקורבנות, הבחנה בין נגעים ובין דמים, והעברת ברכת האל לעם ישראל בברכת כהנים. מנגד, מטילה התורה על בני ישראל לקדש את הכהן ולתת לו מתנות כהונה. עם זאת, מוטלים על הכהן איסורים מיוחדים הנובעים מתפקידו. הכהנים, כשאר בני שבט לוי, אינם זכאים על פי התורה לנחלה בארץ ישראל בניגוד לשאר השבטים, על מנת שיהיו פנויים להוראת התורה לעם ולעבודת המקדש. עם חורבן בית המקדש בטלו חלקים חשובים מתפקידי הכהנים, אולם חלק מתפקידי הכהנים והאיסורים החלים עליהם ממשיך להתקיים עד היום. במיוחד מוכרים השתתפות הכהנים בברכת כהנים, קבלת כסף הפדיון בפדיון הבן, איסורי נישואים לכהן והאיסור על היטמאות למתים.
תגיות : שף ישראלי ידוע בתשחץ , מה זה שף ישראלי ידוע בתשחץ