מה הפירוש של שנוקט בתכסיסים כדי להשיג את מבוקשתו בתשחץ ?

אנא המתן