מה הפירוש של שיכור מקראי בתשחץ ?

נשאלת השאלה מה הפירוש של שיכור מקראי בתשחץ. הביטוי שיכור מקראי הוא ביטוי נפוץ בתשחצים ובתשבצים.
פתרון אפשרי לביטוי שיכור מקראי בתשחץ : לוט. פתרונות אפשריים נוספים לביטוי שיכור מקראי :

לחץ להצגת הפתרון

לפי ספר בראשית, פרק י"א, פסוקים כ"ז-ל"א, היה לוֹט בנו של הרן בן תרח ואחיהן של מילכה ויסכה. הוא יצא מאור כשדים עם אברם אחי אביו, ושרי אשת אברם, "לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן" (פסוק ל"א). לפי המסופר באגדה, היה לוט יתום מאב. כאשר הושלך אברהם לכבשן האש על ידי נמרוד, בשל אמונתו המונותאיסטית באל אחד, נעשה לו נס ולא אירע לו כל פגע, אך מיד לאחר מכן נשאל הרן אחיו בצד מי הוא עומד, וכאשר ראה את הנס שנעשה לאברם ענה שהוא בצד אברם. הוא הושלך גם כן לכבשן האש, אך בניגוד לאברם, לא נעשה לו נס והוא נספה. לאחר אירוע זה לקח אברם את לוט היתום תחת חסותו, ועלה איתו לארץ כנען.
תגיות : שיכור מקראי בתשחץ , מה זה שיכור מקראי בתשחץ