מה הפירוש של שחרור מתשלום בתשחץ ?

נשאלת השאלה מה הפירוש של שחרור מתשלום בתשחץ. הביטוי שחרור מתשלום הוא ביטוי נפוץ בתשחצים ובתשבצים.
פתרון אפשרי לביטוי שחרור מתשלום בתשחץ : פדיון. פתרונות אפשריים נוספים לביטוי שחרור מתשלום :

לחץ להצגת הפתרון

פדיון הוא מונח בכלכלה המתאר את ההכנסה הגולמית של חברה כתוצאה מפעילותה העסקית הרגילה לאורך תקופה מוגדרת, הנמדדת על פי רוב בשנים, רבעונים או חודשים, ללא ניכוי העלויות שנדרשו לשם יצירת הכנסה זו. על פי רוב מתאר המונח הכנסות ממכירות של מוצרים או שירותים ולכן לעיתים קרובות נעשה שימוש במונח כשם נרדף להכנסות ממכירות. בדוח רווח והפסד מופיע הפדיון בדרך כלל בשורה הראשונה, ולכן הוא מכונה לעיתים "השורה העליונה", בהקבלה לכינוי "השורה התחתונה", המתייחס לרווח של החברה.
תגיות : שחרור מתשלום בתשחץ , מה זה שחרור מתשלום בתשחץ