מה הפירוש של שחקנית וזמרת אמריקאית בתשחץ ?

נשאלת השאלה מה הפירוש של שחקנית וזמרת אמריקאית בתשחץ. הביטוי שחקנית וזמרת אמריקאית הוא ביטוי נפוץ בתשחצים ובתשבצים.
פתרון אפשרי לביטוי שחקנית וזמרת אמריקאית בתשחץ : שר. פתרונות אפשריים נוספים לביטוי שחקנית וזמרת אמריקאית :

לחץ להצגת הפתרון

שַׂר (בלועזית: מיניסטר) הוא תוארו וכינויו של חבר בממשלה. ככלל, כל שר עומד בראש משרד ממשלתי, ממונה על פעילותו ואחראי על הנושאים שבתחומי משרדו. כך למשל, שר החוץ ממונה על משרד החוץ, אך ייתכן גם שר בלי תיק, אשר אינו עומד בראש משרד, אלא אחראי על תיאום עניינים שעומדים על הפרק. בראש כל השרים יחדיו עומד ראש הממשלה (או נשיא המדינה, במדינות מסוימות). המילה "שר" נבחרה כתרגום למילה הלועזית "מיניסטר" בישיבה של ממשלת ישראל הראשונה שהתקיימה ב-16 במאי 1948. המילה "שר" הועדפה על פני המילה "נגיד" שהוצעה אף היא כתרגום. ברפובליקה נשיאותית, שר אחראי על ענייני משרדו בפני ראש הממשלה, ובדמוקרטיה פרלמנטרית הוא אחראי עליהם בפני בית המחוקקים. דבר זה מתבטא למשל על ידי כך שחברי בית המחוקקים רשאים להפנות לשר שאילתות בנושאים הנמצאים תחת אחריותו. כמו כן, בדמוקרטיה פרלמנטרית לשר יש חלק באחריותה המשותפת של הממשלה בפני בית המחוקקים.
תגיות : שחקנית וזמרת אמריקאית בתשחץ , מה זה שחקנית וזמרת אמריקאית בתשחץ