אינו עולה בקנה אחד, מנוגד | לא עלה בקנה אחד תשבץ | לא עלו בקנה אחד

אנא המתן

חיפוש פירוש נוסף :
, לא עלה בקנה אחד